Våra Gårdar


Skedevi och Bonnorp


Söder om sjön Boren på Östgötaslätten i Lönsås socken ligger gårdarna Skedevi och Bonnorp som drivs av familjen Pettersson.


Skedevi köptes 1948 så där är vi 3:e generationen som brukar. Bonnorp har varit i familjens ägor sedan 1995.


Gårdarna är tillsammans 200 ha åker och 12 ha skog.


På fälten odlas jordgubbar, potatis, vete, raps, råg och korn. Grödorna bevattnas med vatten i från sjön Boren.


UA-75614532-1