Våra Gårdar

 

Skedevi och Bonnorp

 

Söder om sjön Boren på Östgötaslätten i Lönsås socken ligger gårdarna Skedevi och Bonnorp som drivs av familjen Pettersson.

 

Skedevi köptes 1948 så där är vi 3:e generationen som brukar. Bonnorp har varit i familjens ägor sedan 1995.

 

Gårdarna är tillsammans 200 ha åker och 12 ha skog.

 

På fälten odlas jordgubbar, potatis, vete, raps, råg och korn. Grödorna bevattnas med vatten i från sjön Boren.

 

UA-75614532-1